ระเบียบการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขันอุตสาหกรรมคัพ

ฟุตบอล WHA- PATTANA อุตสาหกรรม คัพ ครั้งที่ 21/9 (2562)

เพื่อให้การจัดการแข่งขันฟุตบอล WHA PATTANA อุตสาหกรรมคัพ ครั้งที่ 21/9 (2562) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจึงได้จัดวางระเบียบการแข่งขันไว้ดังต่อไปนี้

1. ประเภทการแข่งขัน
ฟุตบอลประชาชนชาย การแข่งขัน เรียกว่า “การแข่งขันฟุตบอลWHA PATTANA อุตสาหกรรมคัพ ครั้งที่ 21/9 (2562) จะทำการแข่งขันระหว่างเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2562   ณ สนาม “เดอะ พัฒนา สเตเดียม” พัฒนา กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท  ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี และสนาม WHA สเตเดียม ภายในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) โดยมีลักษณะการแข่งขันดังนี้

 • 1.1 จำนวนทีมทั้งหมด 48 ทีม ที่อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง
 • 1.2 รอบเพลย์ออฟ ประกบคู่แข่งขัน 48 ทีม เพื่อคัดทีมที่ชนะไปเล่นใน Division  1  และทีมที่แพ้จะเข้าไปเล่นใน Division 2
 • 1.3 รอบดิวิชั่น จะแบ่งออก เป็น 12 กลุ่มๆ ละ 4 ทีม (ดีวิชั่นละ 6 กลุ่ม) แข่งขันแบบพบกันหมดภายในกลุ่มเพื่อคัดเลือกทีมที่มีคะแนนอันดับ 1 อันดับ 2 ของแต่ละกลุ่ม ในแต่ละดิวิชั่นผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไป
 • 1.4 การแข่งขันในรอบต่อไป เป็นการแข่งขันแบบแพ้คัดออก เพื่อหาผู้ชนะในรอบต่างๆจนถึงรอบชิงชนะเลิศ
2. คุณสมบัติและสิทธิของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน (นักกีฬา)
 • 2.1 นักกีฬาจะต้องเป็นพนักงานหรือลูกจ้างที่ปฏิบัติงานให้กับโรงงาน หรือสถานประกอบการนั้นๆ และจะต้องเ ป็นพนักงานหรือลูกจ้างที่มีระยะเวลาการทำงานไม่ต่ำกว่า 90 วัน (อนุโลมให้จน ถึงวันที่ทำการแข่งขัน) โดยดูจากบัตรรับรองสิทธิที่ออกให้โดยสำนักงานประกันสังคมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการจัดการแข่งขันเป็นสำคัญ
 • 2.2 นักกีฬาทุกคนจะต้องมีเอกสาร/หลักฐาน ที่ได้รับการรับรองสถานภาพจากผู้จัดการฝ่ายบุคคล / ทรัพยากรมนุษย์ จากหน่วยงานต้นสังกัดซึ่งสามารถตรวจสอบคุณสมบัติได้ตามข้อ 2.1 ว่าเป็นพนักงานหรือลูกจ้างจริง
 • 2.3 หากนักกีฬาของบริษัทนั้นได้ลาออกในช่วงระหว่างที่มีการแข่งขันให้นักกีฬาผู้นั้นสิ้นสภาพการเป็นนักกีฬาของทีมนั้นทันที ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในนนามบริษัทฯเดิมและบริษัทฯใหม่ จนกว่าการแข่งขันฟุตบอลWHA PATTANA อุตสาหกรรมคัพ ครั้งที่ 21/9 (2562) จะสิ้นสุดลง
  หากมีการกล่าวโทษหรือร้องเรียนหรือคณะกรรมการจัดการแข่งขันรับทราบข้อมูลเองก็ตามและมีหลักฐานข้อมูลชัดเจน จะมีผลให้ทีมที่ถูกกล่าวโทษถูกปรับแพ้ในทันที ไม่ว่าจะอยู่ในรอบการแข่งขันใดก็ตาม
 • 2.4 นักกีฬาที่มีชื่อร่วมทีมในรายการตามข้อ 2.4.1 ถึงข้อ 2.4.4 ไม่มีสิทธิเข้าร่วมทีมสมัครแข่งขัน
  • 2.4.1 ไทยลีก (Thai League) ชื่อย่อ T1 – ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก
  • 2.4.2 ไทยลีก 2 (Thai league2) ชื่อย่อ T2 – ฟุตบอลไทยแลนด์ลีก ดิวิชั่น 1
  • 2.4.3 ไทยลีก 3 (Thai league3) ชื่อย่อ T3 –  รอบแชมป์เปี้ยนชิพ
  • 2.4.4 ไทยลีก 4 (Thai league4) ชื่อย่อ T4 – ฟุตบอลไทยแลนด์ลีก ดิวิชั่น 2

  ยกเว้น  นักกีฬาดังกล่าวข้างต้น ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2.4.1 ถึงข้อ 2.4.4 อนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขันได้โดยส่งรายชื่อได้

  ทีมละ 5 คน และให้ลงแข่งขันได้ไม่เกินทีมละ 3 คน

  ทั้งนี้จะต้องไม่มีรายชื่อส่งเข้า แข่งขันตามรายการในข้อ 2.4.1 ถึงข้อ 2.4.4 ในปีปัจจุบัน

 • 2.5 นักกีฬาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2.1 ให้ระบุ ชื่อ-นามสกุล ลงในแผงติดรูปถ่ายให้ชัดเจน
3. เอกสารประกอบการสมัครของทีม
 • 3.1 ใบสมัครขอเข้าร่วมการแข่งขัน
 • 3.2 บัตรประจำตัวพนักงาน และบัตรประกันสังคม
 • 3.3 แผงติดรูปถ่าย (รูปถ่ายไม่เกิน 3 เดือน) นักกีฬา, ผู้จัดการทีม, ผู้ฝึกสอน, ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน, เจ้าหน้าที่ทีม
 • 3.4 หนังสือรับรองการเป็นพนักงานจากหน่วยงานต้นสังกัด (ฝ่ายบุคคล)
 • 3.5 เงินค่าสมัคร 10,000 บาท
 • 3.6 เงินค่าประกันทีมๆละ 8,000 บาท
4. การรับใบสมัครและการยื่นหลักฐานการสมัคร
 • 4.1 รับสมัครตั้งแต่  14 มกราคม 2562 – 12 เมษายน 2562 ณ พัฒนา กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://industrialcup.com/  และเพจ https://www.facebook.com/industrycupfootball/ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่
  ฝ่ายกีฬา พัฒนา กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท โทร.038-318-999 ต่อ 61015-61017
 • 4.2 ทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแต่ละทีมจะต้องยื่นหลักฐานนักกีฬาครบพร้อมกันตามที่ระบุไว้ตามข้อ 3.
 • 4.3 ขอสงวนสิทธิ์ให้กับทีมที่สมัครก่อนจะได้รับสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันก่อนหากมีทีมสมัครครบจำนวน 48 ทีมจะปิดรับสมัครทันที
 • 4.4 จับฉลากการแข่งขันและประชุมผู้จัดการทีม ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.  ณ สนาม  พัฒนาฯ หากทีมใดไม่มาในวันเวลาดังกล่าวให้ถือว่ายอมรับมติที่ประชุม
 • 4.5 การแข่งขันคู่แรกเริ่ม วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.  ณ สนาม เดอะพัฒนา สเตเดียมและสนามWHA Stadium
 • 4.6 6. สามารถตรวจสอบรายชื่อทีม 48 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้ที่ http://industrialcup.com และเพจ https://www.facebook.com/industrycupfootball
5. ค่าประกันทีม
 • 5.1 ค่าประกันทีมๆละ 5,000 บาท คณะกรรมการจะคืนเงินประกันทีมให้ภายใน 15 วัน หลังจากการแข่งขันฟุตบอล WHA PATTANA อุตสาหกรรมคัพ ครั้งที่ 21/9 (2562) สิ้นสุดลง
6. จำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
 • 6.1 นักกีฬาแต่ละทีมจะต้องไม่ต่ำกว่า 18 คน และ ไม่เกิน 25 คน
 • 6.2 ในแต่ละทีมอนุญาตให้มีเจ้าหน้าที่ประจำทีมได้ไม่เกิน 6 คน
7. รางวัลการแข่งขัน
 • Division 1
  • รางวัลที่ 1     เงินสด   50,000   บาท   พร้อมถ้วยเกียรติยศและเหรียญรางวัล
  • รางวัลที่ 2     เงินสด   30,000   บาท   พร้อมถ้วยเกียรติยศและเหรียญรางวัล
  • รางวัลที่ 3     เงินสด   20,000   บาท   พร้อมถ้วยเกียรติยศและเหรียญรางวัล
  • รางวัลที่ 4     เงินสด   10,000   บาท   พร้อมถ้วยเกียรติยศ พร้อมเหรียญรางวัล
  • รางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยม   เงินสด   5,000   บาท
  • รางวัลกองเชียร์ดีเด่น    เงินสด   5,000   บาท
  • รางวัลนักเตะยอดเยี่ยม   เงินสด   5,000   บาท   พร้อมถ้วยเกียรติยศ

   

 • Division 2
  • รางวัลที่ 1     เงินสด   30,000   บาท   พร้อมถ้วยเกียรติยศและเหรียญรางวัล
  • รางวัลที่ 2     เงินสด   20,000   บาท   พร้อมถ้วยเกียรติยศและเหรียญรางวัล
  • รางวัลที่ 3     เงินสด   10,000   บาท   พร้อมถ้วยเกียรติยศและเหรียญรางวัล
  • รางวัลที่ 4     เงินสด     5,000   บาท   พร้อมถ้วยเกียรติยศ และเหรียญรางวัล
  • รางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยม   เงินสด   5,000   บาท
  • รางวัลกองเชียร์ดีเด่น   เงินสด   5,000   บาท
  • รางวัลนักเตะยอดเยี่ยม   เงินสด   5,000   บาท   พร้อมถ้วยเกียรติยศ

   

 • ทีมอาวุโส VIP กำหนดเกณฑ์อายุ
  • รางวัลที่ 1   เงินสด   15,000  บาท   พร้อมถ้วยเกียรติยศและเหรียญรางวัล
  • รางวัลที่ 2   เงินสด   10,000  บาท   พร้อมถ้วยเกียรติยศและเหรียญรางวัล
  • รางวัลที่ 3   เงินสด     7,000   บาท   พร้อมถ้วยเกียรติยศและเหรียญรางวัล
  • รางวัลที่ 4   เงินสด     5,000   บาท   พร้อมถ้วยเกียรติยศ และเหรียญรางวัล

   

8. การดำเนินการจัดการแข่งขัน
 • 8.1 รอบ Play-off  (48 ทีม) ประกบคู่แข่งขัน เพื่อคัดทีมที่ชนะไปเล่นใน Division  1  และทีมที่แพ้จะเข้าไปเล่นใน Division 2
 • 8.2 รอบ Division  จะแบ่งออก เป็น 12 กลุ่มๆ ละ 4 ทีม (ดีวิชั่นละ 6 กลุ่ม) รอบแรกทำการแข่งขันแบบพบกันหมดภายในกลุ่มเพื่อคัดเลือกทีมที่มีคะแนนอันดับ 1 และอันดับ 2 ของแต่ละกลุ่ม ในแต่ละดีวิชั่นผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไปโดยพิจารณาจากคะแนนรวม และประตูได้-เสีย กรณีที่คะแนนรวมและประตูได้-เสียเท่ากัน จะใช้วิธีจับฉลากเพื่อหาทีมผ่านเข้ารอบต่อไป
 • 8.3 การแข่งขันในรอบที่ 2 และในรอบต่อไป จะทำการแข่งขันโดยใช้วิธีแพ้คัดออก เมื่อหมดเวลาการแข่งขันแล้ว ผลปรากฏว่า เสมอกันในเวลาที่แข่งขันตามปกติ ให้หาผู้ชนะด้วยการใช้วิธีการเตะโทษ ณ จุดเตะโทษ เพื่อหาทีมชนะ โดยไม่มีการต่อเวลาการแข่งขัน
 • 8.4 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันสามารถส่งรายชื่อนักกีฬาได้ไม่ต่ำกว่าทีมละ 18 คนและไม่เกิน 25 คน ให้กับคณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
 • 8.5 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันสามารถส่งรายชื่อนักกีฬาที่ทำการแข่งขันวันนั้นได้ไม่เกิน 25 คน
 • 8.6 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันไม่สามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนรายชื่อนักกีฬาได้หลังจากคณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบเอกสารหลักฐานลงชื่อรับเอกสารแล้ว
 • 8.7 ระยะเวลาการแข่งขัน กำหนดการแข่งขัน 90 นาที โดยแบ่งเป็นครึ่งๆละ 45 นาที เวลาพักไม่เกิน 15 นาที
 • 8.8 การนับคะแนน ทีมชนะได้ 3 คะแนน เสมอกันได้ 1 คะแนน ทีมแพ้ไม่มีคะแนน
 • 8.9 การเปลี่ยนตัวผู้เล่นสามารถเปลี่ยนได้ไม่เกิน 5 คน (รวมผู้รักษาประตู)
 • 8.10 นักกีฬาที่เข้าแข่งขันต้องแต่งกายให้เรียบร้อย ตามลักษณะเสื้อและสีตามที่แจ้งไว้ในใบลงทะเบียน ในกรณีที่สีเสื้อเหมือนกัน หรือใกล้เคียงกัน ให้ทีมที่มีชื่อตามหลังในข้อกำหนดการแข่งขันเปลี่ยนเสื้อสำรองลงทำการแข่งขัน
  • 8.10.1 เสื้อและกางเกงที่สวมใส่ในการแข่งขันต้องมีรูปแบบและสีเดียวกันทั้งทีม (ยกเว้นผู้รักษาประตู) และการพิมพ์หมายเลขประจำตัวของนักกีฬาต้องตรงกับทะเบียนประวัติ
  • 8.10.2 ถุงเท้าที่ใช้สวมในการแข่งขัน ต้องเป็นถุงเท้าขนาดยาวทีใช้สวมใส่ในการเล่นฟุตบอลล โดยต้องเป็นรูปแบบและสีเดียวกันทั้งทีม
  • 8.10.3 นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องสวมสนับแข้งให้เรียบร้อย ไม่ไว้เล็บยาว หรือสวมเครื่องประดับ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย หากนักกีฬาคนใดฝ่าฝืน ผู้ตัดสินจะไม่อนุญาตให้ลงทำการแข่งขันโดยเด็ดขาด
  • 8.10.4 ขอความร่วมมือจากทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ใช้ชุดกีฬาของผู้สนับสนุนการแข่งขันที่มีโลโก้การแข่งขันและรูปแบบตามข้อกำหนดของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอล WHA PATTANA อุตสาหกรรมคัพ ครั้งที่ 21/9 (2562)
  • 8.10.5 หัวหน้าทีมจะต้องสวมปลอกแขนแสดงสัญลักษณ์ทุกครั้งที่ลงทำการแข่งขัน
 • 8.11 ทีมฟุตบอลที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกทีมจะต้องส่งมอบธงประจำทีมจำนวน 1 ผืน ให้แก่คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯเพื่อใช้ประดับที่สนามแข่งขัน โดยขนาดของธงให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯต้นสังกัด
 • 8.12 คณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถเลื่อนการแข่งขันได้เมื่อมีเหตุจำเป็นโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะแจ้งให้ทีมทราบภายใน 24 ชั่วโมง
 • 8.13 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน มีหน้าที่ดำเนินการ และรับผิดชอบในการจัดการแข่งขันตลอดจนควบคุมดำเนินการแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบการแข่งขัน และหากมีปัญหาใดนอกจากที่ได้ระบุไว้ในระเบียบการแข่งขันนี้ให้คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันพิจารณาและ ดำเนินการให้เสร็จสิ้นไป
 • 8.14 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงรายการ หรือกำหนดเวลาในการแข่งขัน เพื่อความเหมาะสมกับระยะเวลาที่กำหนด
 • 8.15 สนามที่ใช้ในการแข่งขัน ใช้สนามฟุตบอลภายในพัฒนา กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ททั้งหมด 4 สนาม ได้แก่ สนาม Stadium, สนาม 1, สนาม 2, สนาม 3 และสนามฟุตบอล WHA STADIUM ภายในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) 1 สนาม รวมทั้งหมด 5 สนาม
9. การรักษามารยาทและบทลงโทษ

นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องประพฤติตนให้เหมาะกับการเป็นนักกีฬาและจะต้องยอมรับคำตัดสินจากผู้ตัดสิน ในกรณีที่มีการกระทำผิดกติกา ผลการลงโทษเป็นดังนี้

 • 9.1 ถูกคาดโทษโดยได้รับใบเหลือง 2 ครั้ง ให้พักการแข่งขันนัดต่อไป 1 ครั้ง
 • 9.2 ถูกลงโทษโดยได้รับใบแดง 1 ครั้ง ให้พักการแข่งขันนัดต่อไปอย่างน้อย 1 ครั้ง และส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณามารยาทลงโทษต่อไป
 • 9.3 การนับใบเหลือง ใบแดง สะสม จะล้างทั้งหมดในรอบแรก และเริ่มนับต่อเนื่องในรอบที่ 2 จนถึงนัดชิงชนะเลิศ
 • 9.4 กรณีที่ทีมใดมาสายกว่าเวลาที่จะแข่งขันเกิน 20 นาที ทีมที่มาช้ากว่าเวลาหรือไม่มา จะต้องโดนปรับแพ้ เสีย 3คะแนน และเสียอีก 2 ลูก ให้กับทีมที่มารอการแข่งขัน หรือกรณีที่ทั้ง 2 ทีม มาช้ากว่าเวลาที่กำหนด ให้ปรับแพ้ทั้งคู่ พร้อมกับเสีย 3 คะแนน และอีก 2 ลูก ทั้ง     2 ทีม ซึ่งทั้ง 2 กรณีนี้ จะถูกปรับเป็นเงิน 5,000 บาท จากเงินค่าประกันทีม และจะไม่ทำการเลื่อนหรือจัดการแข่งขันใหม่
 • 9.5 ในกรณีที่นักกีฬาประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อความเป็นนักกีฬา เช่น ก่อการทะเลาะวิวาท ด่าผู้ตัดสิน หรือกระทำการอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาลงโทษนักกีฬาผู้นั้น
 • 9.6 นักกีฬา หรือเจ้าหน้าที่ประจำทีมที่กระทำผิดกติกาหรือประพฤติผิด เช่นเจตนาทำร้ายผู้อื่น ก่อการทะเลาะวิวาทแสดงกิริยา วาจาหยาบคายทั้งในและนอกสนามแข่งขัน ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีอำนาจพิจารณาลงโทษ ผู้กระทำผิดเพิ่มเติมจากกติกาการแข่งขัน และจะถูกปรับเป็นเงิน 5,000 บาท จากเงินค่าประกันทีม
 • 9.7 กำหนดให้ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกทีม จะต้องจัดตั้งผู้ควบคุมทีม อย่างน้อยทีมละ 1 คน ที่สามารถควบคุมนักกีฬาและกองเชียร์ของตน ไม่ให้เกิดการทะเลาะวิวาท โดยแต่ละบริษัทจะต้องเซ็น์รับทราบระเบียบปฏิบัติและมาตราการลงโทษ แนบกลับมายังคณะกรรมการการแข่งขันพร้อมกับใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
 • 9.8 ในกรณีที่ทีมมีกองเชียร์ติดตามมาร่วมชมและเชียร์การแข่งขัน กองเชียร์ต้องทำการเชียร์อย่างสุภาพ ไม่ใช้คำหยาบคาย หากมีความเสียหายหรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของกองเชียร์ ทีมต้องรับผิดชอบภายใต้การพิจารณาจากฝ่ายจัดการแข่งขัน โดยจะถูกปรับเป็นเงิน 5,000 บาท จากเงินค่าประกันทีม
 • 9.9 กรณีที่นักกีฬาหรือกองเชียร์ทะเลาะวิวาทกัน รวมถึงทะเลาะกับผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันจะทำหนังสือรายงานไปยังต้นสังกัดเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยต่อไป
 • 9.10 ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ทีมที่ปฏิบัติหน้าที่ในสนามแข่งขันจะต้องแสดงบัตรไอ.ดี.การ์ด ตลอดเวลา หากไม่มีบัตรไอ.ดี.การ์ด แสดงจะไม่อนุญาตให้เข้าบริเวณการแข่งขัน
 • 9.11 ในวันเปิดและปิดการแข่งขัน ให้ทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันส่งตัวแทนเข้าร่วมในพิธีเปิดและพิธีปิดอย่างน้อยทีมละไม่ต่ำกว่า 10 คนพร้อมธงประจำทีม หากพบว่าทีมใดไม่มีตัวแทนเข้าร่วมจะถูกหักเงินประกันทีมเป็นจำนวน 500 บาท และพิจารณาไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันในปีต่อไป
 • 9.12 ห้ามกองเชียร์นำแอลกอลฮอลล์ และอาวุธ เข้ามาในพื้นที่การจัดการแข่งขันฟุตบอลอุตสาหกรรม คัพ ครั้งที่ 21/9 ประจำปี 2562 และจะมีการตรวจก่อนเข้าสนาม
10. การประท้วง

ให้ทีมที่จะยื่นประท้วง ปฏิบัติดังนี้

 • 10.1 การประท้วงคุณสมบัตินักกีฬาหรือผลการแข่งขัน ผู้จัดการทีมที่เป็นคู่แข่งขันสามารถยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรได้ภายหลังจบการแข่งขันไม่เกิน 24 ชั่วโมง พร้อมหลักฐานและเงินจำนวน 5,000 บาท (ไม่สามารถหัก หรือโอนจากเงินค่าประกันทีมได้) โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะคืนเงินดังกล่าวให้ หลังจากการพิจารณาการประท้วงเป็นผล หากการประท้วงไม่เป็นผล ให้ยึดเงินประกันเข้าเป็นเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขัน
 • 10.2 ทีมที่ถูกประท้วง หากการประท้วงเป็นผลให้ยึดเงินประกันทีม เข้าเป็นเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขัน
 • 10.3 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง เป็นผู้ตัดสินคำประท้วงและคำประท้วงถือเป็นการสิ้นสุดหลังจาก คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงพิจารณา
11. การปรับ

คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะทำการปรับเงินประกันทีมด้วยเหตุดังต่อไปนี้

 • 11.1 นักกีฬา 1 คน ลงแข่งขันได้ 1 ทีม เท่านั้น หากตรวจพบและยืนยันได้ว่า ทีมใดนำนักกีฬาที่ลงแข่งขันให้กับทีมอื่นมาแล้วมาลงสนามให้ทีมของตนอีก ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้พร้อมปรับเงินเป็นจำนวน 5,000.- บาท จากเงินค่าประกันทีม
 • 11.2 ทีมใดไม่มาทำการแข่งขันหรือเจตนาไม่มาทำการแข่งขันให้ทันตามกำหนดเวลาจะถูกปรับเป็นเงิน 5,000 บาท จากเงินค่าประกันทีม
 • 11.3 ในระหว่างการแข่งขันหากทีมใดไม่ลงการแข่งขันหรือผละการแข่งขัน ให้ปรับเป็นแพ้และปรับเป็นเงิน 5,000 บาท และ     คณะกรรมการจะพิจารณาลงโทษ ไม่ให้ร่วมการแข่งขันในครั้งต่อไป
 • 11.4 ผู้เล่นที่ได้รับการคาดโทษ
  •        – ใบแดง เสียค่าปรับ 500 บาท
  •        – ใบเหลือง เสียค่าปรับ 300 บาท
 • 11.5 ในกรณีที่เงินประกันถูกหักจากการกระทำผิดตามข้อ 11.1 ถึงข้อ 11.3 ทีมจะต้องนำเงินมาสมทบให้ครบ ตามจำนวน 5,000 บาท
12. อื่นๆ
 • 12.1 กติกาการแข่งขันในระเบียบนี้ ให้ใช้กติกาของสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน
  • 12.2 ระเบียบการแข่งขันและกติกาการแข่งขันนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามมติของคณะกรรมการจัดการแข่งขันติดต่อสอบถาม
   เสาวภา  เทียมศรี ( แซนดี้ ) 096-776-1914              Email:  saowapa.t@pattana.co.th
   อรรถพล พิพัฒน์บุณยารัตน์ ( น็อท ) 091-714-7299 Email: attapon.p@pattana.co.th